Malfait

Afbeelding op fsma.php

FSMA

Toezicht van de FSMA

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 049368A. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres:

Autoriteit voor financiële diensten en markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Tel: 02 220 52 11, Fax: 02 220 52 75. website: http://www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon (056/200.800) , e-mail (info@malfait.be) of fax (056/200.126)

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûsquare 35, Tel. 02/547.58.71 - Fax 02/547.59.75 - e-mail: info@ombudsman-insurance.be - Website: www.ombudsman-insurance.be

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.